Oude dakpannen

Tien jaar geleden was het gebruikelijk dat oude dakpannen in de afvalcontainer belandden. Zij werden dan meestal vermalen tot gravel. Dat is weliswaar een vorm van hergebruik, maar het is beter om de pannen opnieuw op daken te gebruiken. Inmiddels wordt steeds zuiniger omgegaan met materialen en is het gangbaar om oude dakpannen te hergebruiken. Het gaat hierbij om zowel historische pannen van gesloopte arbeidershuisjes, boerderijen en kerken als dakpannen van meer recenter datum.


Oude dakpannen worden vooral gebruikt voor de renovatie of restauratie van monumentale panden. Het dak is een belangrijk onderdeel van een gebouw. Nieuwe pannen kunnen het aanzicht van een historisch pand dan ook teniet doen. Daarom verdient het gebruik van oude pannen de voorkeur. Maar ook wie een nieuw huis laat bouwen in een klassieke stijl, kan voor oude dakpannen kiezen om het huis een authentieke uitstraling te geven. Het is een mooie gedachten dat de pannen op je dak al een hele geschiedenis achter de rug hebben.

Voorbeelden van oude dakpannen zijn: de Oud-Hollandse dakpan (of Oude holle) , de verbeterde holle en Opnieuw verbeterde holle pan. Deze laatste soort is in de jaren 1950 op de markt gekomen. Andere soorten oude dakpannen zijn de kruispan, Muldenpan, oegstgeester pan, Friese vlakke, Tui du Nord en Romaanse pan. Dakpannen van voor 1850 zijn op ambachtelijke wijze geproduceerd. Dat maakt iedere pan uniek. De pannen zijn meestal natuurrood of blauw gesmoord. In de tweede helft van de negentiende eeuw werd de productie van dakpannen gemechaniseerd. Daardoor zijn deze pannen meer uniform dan de ambachtelijke dakpannen. De nieuwe productietechnieken boden echter ook meer mogelijkheden wat betreft vorm en kleur.


Oude holle dakpannen zijn goed verkrijgbaar. Sommige historische pannen zijn echter zeldzaam. Bijvoorbeeld omdat zij slechts door één fabrikant zijn geproduceerd of alleen in een bepaalde streek werden gebruikt. De linksdekkende oude holle (hildesheimer) is daarvan een voorbeeld. Het kan in zo’n geval lastig zijn om het aantal benodigde pannen voor je dak bij elkaar te krijgen. Als pannen uit meerdere partijen afkomstig zijn, is er vaak sprake van een verschil in kleur en vorm. Dit is een nadeel van het gebruik van oude pannen.

Niet alleen de bezitters van een monumentaal pand, ook wie een klein budget heeft, kan kiezen voor oude pannen. Gebruikte dakpannen zijn meestal goedkoper dan nieuwe pannen. Wie weinig geld heeft, maar toch het dak van zijn woning wil laten vernieuwen, kan veel geld besparen door oude pannen te gebruiken. Bijkomend voordeel is dat het gebruik van oude pannen milieuvriendelijk is. Een nadeel van tweedehands dakpannen, is dat zij, omdat zij al eens op een dak hebben gelegen, minder lang meegaan dan nieuwe dakpannen. Dit is vooral het geval bij de betonpannen die een levensduur van zo’n dertig jaar hebben. Keramische dakpannen zijn van een hogere kwaliteit. Het is gelukkig mogelijk om oude pannen te laten impregneren, zodat water en vuil van het dak afglijden. Dit verlengt de levensduur van de dakpan aanzienlijk.
Naar boven